top of page
Lab farver.jpg

SKABER PROAKTIVT SALG

TRÆNINGSFORLØB - SKAB PROAKTIVT SALG

RXC værdikæde.png

Foranalyse

Rx Communication færdes indledningsvis i sælgerens virkelig verden for at forstå deres hverdag, udfordringer og muligheder. Vi tilsikrer, at træningen opfylder kundens aktuelle behov og imødekommer strategi og mål.

 

Tilrettelæggelse

Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i kundens eksisterende træningsmateriale tilsat de værktøjer, som RX Communication ved skaber proaktiv adfærd og løfter de relevante salgskompetencer. Vi lægger vægt på at skabe de bedste forudsætninger for en dialog-baseret træning, hvor der veksles mellem træning og konkrete øvelser.

 

 

Træning

Forløbet er bygget op af overskuelige moduler, hvor sælgerne guides struktureret igennem hvert trin i den proaktive salgsproces. Vi fokuserer på, at sælgerne klædes på til at gribe mulighederne i deres hverdag og handle effektivt på dem. Vi taler kundens sprog, og alle eksempler og øvelser tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra sælgeren hverdag.

 

Forankring

For at få det fulde udbytte af træningen er det et mål for os, at de nye salgsvaner forankres i sælgernes hverdag. De mest effektive kompetenceløft sker ved, at sælgeren træner og guides i den virkelige verden. Vi har rigtig god erfaring med at coache før og efter kanvas opkald og på samkørsel før og efter kundemøder.

RXC services.jpg

Martin Andersen

Martin har 20 års erfaring i at guide sælgere til at skabe bedre resultater. Han har fundet recepten på, hvordan man skaber proaktivt salgsadfærd. Martin er ekspert i at identificere behov og tilrettelægge et struktureret og effektivt træningsforløb, som forankres i sælgernes hverdag.

 

Martin er en værdsat træner og coach. Han er en skarp formidler, som evner at skabe engagement og lyst til at levere bedre resultater. Martin er kommunikativ stærk og formår hurtigt at tale kundens sprog og styrke sælgernes kompetencer på deres egen banehalvdel. 

 

Martin er passioneret omkring salg og kommunikation og har en udtalt evne til at opbygge og styrke salgskompetencer hos den enkelte sælger. Det er vigtigt for ham at forstå virksomheden og skabe et mærkbart kompetenceløft, som har en vedvarende effekt. 

 

Martin bliver hurtigt en effektiv sparringspartner og kan begå sig på alle organisatoriske niveauer. Han eksekverer salgsstrategier og bidrager med at udvikle salget mest effektivt.

 

Han er dygtig til at skabe langsigtede kunderelationer, og størstedelen hans kunder har han samarbejdet med gennem mange år. Martin arbejder både for danske og internationale virksomheder.

Ready set go.jpg

LØFTER SALGET VED AT SKABE PROAKTIV ADFÆRD

KONTAKT

+4528262458

Anker 1
bottom of page